Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008


Η φορητή εικόνα του Αγίου στην εκκλησία του στις Περονίδες(αντίγραφο απο πρωτότυπο του 17ου αιώνα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: